O FIRMIE
Pracownia Archeologiczna Uni-Art działa w Wielkopolsce od 2003 roku. Obszar naszych działań obejmuje miasto Poznań oraz województwo wielkopolskie. Naszą podstawową działalnością są nadzory i badania archeologiczne związane z inwestycjami.
Właściciel dr Tomasz Stępnik
Właścicielem firmy jest dr Tomasz Stępnik, archeolog i dendrolog, wykładowca w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji naukowych z zakresu archeologii i dendrologii, konsultant i współpracownik magazynu popularnonaukowego „Archeologia Żywa”. Kierował licznymi pracami archeologicznymi m.in. badał średniowieczne i nowożytne fortyfikacje w Poznaniu, XIV-XV wieczny gródek stożkowaty z osadą rycerską w Żernikach-Jaryszkach, elitarny cmentarz z przełomu XI/XII wieku w Koninku oraz wiele innych stanowisk archeologicznych na terenie Polski; uczestniczył także w badaniach grobowców ze Starego Państwa w Egipcie (Sakkara), kurhanów meroickich i kermańskich (Hagar El-Beida), twierdzy średniowiecznej na IV katarakcie Nilu (Shemkiya) oraz wczesnochrześcijańskiego zespołu kościelno-klasztornego (Banganarti) w Sudanie; w ramach współpracy z Fundacją „Pamięć” organizował i kierował pracami poszukiwawczymi i ekshumacyjnymi grobów żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej na terenie zachodniej Polski. Przeprowadził ekshumacje ponad 20 000 żołnierzy.