DOŚWIADCZENIE .

Pracownia archeologiczna Uni-Art specjalizuje się w badaniach związanych z budową hal magazynowych i centrów logistycznych. W ostatnich latach przeprowadziliśmy badania pod kilkanaście takich obiektów, a obszar objęty pracami archeologicznymi przekraczał 50 ha.

Od lat prowadzimy również badania w obrębie średniowiecznego Poznania.

Ważniejsze badania archeologiczne prowadzone przez Pracownię Archeologiczna Uni-Art:

 • średniowieczna infrastruktura miejska, drewniane ulice i wodociągi, studnie i szalety, drewniana zabudowa miejska (Poznań, ul. Kramarska)
 • średniowieczne fortyfikacje miejskie, badania "Ciemnej Bramki", późnośredniowieczny cmentarz (Poznań, ul. Za Bramką)
 • nowożytny cmentarz przy kościele p.w. Bożego Ciała, nowożytne XIX-wieczne fortyfikacje Poznania - redita bastionu Brűnneck (Poznań, ul. Krakowska).
 • nowożytne fortyfikacje pruskie - prawa bateria dołączona Fortu VIII (badania przy rozbudowie stadionu Lecha)
 • cmentarz szkieletowy z przełomu XI/XII w. (stan. 65 w Koninku)
 • późnośredniowieczny gródek stożkowaty z osadą rycerską (Żerniki stan. 34)
 • rozległy wielokulturowy kompleks osadniczy obejmujący strefy: mieszkalną, przemysłową, eksploatacji surowca i reliktami cmentarza ciałopalnego (Gądki stan. 12, 13, 14, 15).
.
   

Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z:

 • PERI POLSKA
 • PANATTONI EUROPE
 • GOLDBECK SP. Z.O.O
 • PINNACLE
 • ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
 • AQUANET S.A.
 • WUPRINŻ
 • Urzędy miast i Gmin w Czerwonaku, Dusznikach, Kostrzynie, Mosinie, Puszczykowie, Gnieźnie i in.

Pracownia Archeologiczna Uni-Art wykonała również kilkaset nadzorów archeologicznych przy mniejszych inwestycjach dla kilkudziesięciu firm, urzędów i inwestorów prywatnych.


Militaria z gródka stożkowatego i osady rycerskiej w Żernikach-Jaryszkach XV w.