OFERTA .

Pracownia Archeologiczna Uni-Art oferuje kompleksową współpracę archeologiczną obejmującą:

 • ekspertyzy archeologiczne terenów pod przyszłe inwestycje: ich celem jest określenie zasięgu stanowisk, chronologii oraz stopnia kolizji z planowanymi inwestycjami.
 • przeprowadzenie wszelkich formalności prawno-konserwatorskich obejmujących:
  • przygotowanie wniosków niezbędnych do uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie prac ziemnych
  • wykonanie sprawozdań z prowadzonych prac archeologicznych zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków
 • prowadzenie wszelkiego rodzaju prac archeologicznych, obejmujących:
  • badania powierzchniowe
  • badania sondażowe
  • ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające inwestycje
  • nadzory archeologiczne prowadzone w trakcie inwestycji: budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, telefonicznych i innych
 • opracowania i ekspertyzy naukowe:
  • opracowanie źródeł i materiałów archeologicznych
  • ekspertyzy dendrologiczne prób drewna i węgli drzewnych

Okucie pochewki noża XI/XII w., Koninko
   

Grób wojownika XI/XII w., Koninko