GALERIA .
Gądki stan. 12, 13, 14, 15 - rozległy wielokulturowy kompleks osadniczy obejmujący strefy: mieszkalną, przemysłową, eksploatacji surowca i relikty cmentarza ciałopalnego.
       
Koninko
 
Poznań, ul. Krakowska: nowożytny cmentarza przy kościele p.w. Bożego Ciała, nowożytne XIX-wieczne fortyfikacje Poznania - redita bastionu Brűnneck
 
Poznań, ul. Za Bramką: średniowieczne fortyfikacje miejskie, badania "Ciemnej Bramki", późnośredniowieczny cmentarz
Żerniki stan. 34, późnośredniowieczny gródek stożkowaty i osada rycerska